cầm đế audio

2 2
Truyện Huyền Huyễn
Review: Cầm Đế Giới thiệu: Cầm Đế khai sang âm nhạc ma pháp đích tiên hà, điên phúc dĩ vãng đích thiết định, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, thải hồng đẳng cấp tương thành vi sở hữu…
[Dịch] Cầm Đế 34 end

[Dịch] Cầm Đế