Băng Phách Hàn Quang Kiếm audio

3
Truyện Kiếm Hiệp
Bạn đang nghe truyện Băng Phách Hàn Quang Kiếm của tác giả Lương Vũ Sinh. Lương Vũ Sinh (梁羽生) tên thật là Trần Văn Thống (陈文统), sinh năm 1924, qua đời năm 2009, là một nhà văn Trung Quốc…
[Audio] Băng Phách Hàn Quang Kiếm 5 end

[Audio] Băng Phách Hàn Quang Kiếm