Ngô Bán Tiên

2 1
Truyện Ma
Một quán ăn nhìn thì bình thường nhưng lại ẩn chứa càn khôn… Truyền thuyết nói rằng trên thế gian có một Căn Bếp Âm Dương, ban ngày phục vụ người thường, đêm tối sẽ nấu cơm cho quỷ.…
[Dịch] Căn Bếp Âm Dương 90 end

[Dịch] Căn Bếp Âm Dương