Ngã Thị Mặc Thủy

3 2
Truyện Ma Tu
Giới thiệu: Hợp Thể Song Tu (Chấp Ma 18 +) Bộ sắc hiệp đáng đọc nhất hiện nay – Tác giả Ngã Thị Mặc Thủy là truyện dài, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ yếu tố tình…
[Dịch] Hợp Thể Song Tu  Chấp Ma 67

[Dịch] Hợp Thể Song Tu Chấp Ma