Khô Lâu Tinh Linh

3 2
Truyện Huyền Huyễn
Giới thiệu: Hùng Bá Thiên Hạ truyện hay pk miêu tả kỹ càng ,sảng văn nhưng có chiều sâu, đọc giải trí hoàn toàn ổn, thuộc thể loại võng du, hậu cung, đọc kha khá cuốn…Trâu thần côn đã…
[Dịch] Hùng Bá Thiên Hạ 70 end

[Dịch] Hùng Bá Thiên Hạ