Hủ Thi Ngạc

5 2
Truyện Hay
Giới thiệu: Tồn tại đỉnh phong nhất của Cửu Châu thập đại Đan đạo đại sư, Ma Long vì luyện hóa Cửu Châu đệ nhất thần khí Hư Không Âm Dương Đỉnh mà ngoài ý muốn bị mười ba…
[Dịch] Ma Long 66 end

[Dịch] Ma Long