Dạ Hành Nguyệt

4 2
Truyện Hay
Truyện Đạo Giới Thiên Hạ main bá đạo, thông minh, nvp biết suy nghĩ, main sát phạt, quyết đoán, trưởng thành theo thời gian, không có tình tiết cẩu huyết, càng về sau thì não càng nhiều. Một thiếu…
[Dịch] Đạo Giới Thiên Hạ 325

[Dịch] Đạo Giới Thiên Hạ