Cố Tiểu Tam

3 2
Truyện Đô Thị
Long Tế Chí Tôn truyện kể nhân vật chính Trần Dương phải đi ở rể. Bố mẹ vợ cho anh là một kẻ vô dụng, nghèo kiết xác, địa vị gia đình anh không bằng một con chó. Nhưng…
Long Tế Chí Tôn 63 End

Long Tế Chí Tôn