Quan Môn
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. Quan Môn
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 11 tháng trước

Quan Môn

Đọc và nghe truyện Quan Môn của tác giả Thao Lang truyện theo yêu cầu khán giả. Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Hà Thu ( CTV- AudioSite)

Giới thiệu:Tại một thời gian nào đó, trong văn phòng quản lý “Tam phản – Phản xuyên việt – Phản trọng sinh – Phản dị năng ” của thời không.

Tuy cậu là hồng tam đại nhưng điều kiện bản thân quá kém, không có nhiều không gian phát triển.

Viên cán sự gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

– Đại ca, phải như thế nào mới được?

Diệp Khai nhìn nắm tay viên cán sự đếm đếm thì hiểu ngay, lén lút đút qua một tấm thẻ vàng.

A, cậu xem Lưu Chủ tịch của Hạo Dương, trọng sinh đấy, thân thể khỏe mạnh, tư duy tốt, về vừa đúng cơ hội khi quốc gia tồn vong, lên chức là đương nhiên. Lại nhìn Trương chủ nhiệm của Bình Hải, dù là phản xuyên việt nhưng là thánh thủ phụ khoa, người trong võ lâm, đủ ưu thế để phát triển. Về phần Trần chủ nhiệm của ban văn hóa, người ta là La Thiên thượng tiên đầy kinh nghiệm chuyển thế! Cậu lấy gì so với người ta?

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị Tác giả: Thao Lang Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 117 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 2 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 3 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 4 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 5 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 6 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 7 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 8 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 9 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 10 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 11 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 12 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 13 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 14 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 15 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 16 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 17 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 18 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 19 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 20 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 21 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 22 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 23 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 24 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 25 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 26 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 27 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 28 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 29 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 30 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 31 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 32 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 33 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 34 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 35 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 36 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 37 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 38 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 39 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 40 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 41 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 42 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 43 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 44 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 45 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 46 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 47 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 48 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 49 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 50 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 51 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 52 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 53 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 54 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 55 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 56 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 57 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 58 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 59 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 60 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 61 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 62 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 63 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 64 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 65 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 66 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 67 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 68 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 69 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 70 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 71 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 72 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 73 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 74 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 75 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 76 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 77 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 78 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 79 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 80 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 81 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 82 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 83 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 84 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 85 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 86 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 87 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 88 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 89 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 90 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 91 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 92 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 93 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 94 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 95 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 96 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 97 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 98 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 99 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 100 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 101 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 102 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 103 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 104 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 105 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 106 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 107 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 108 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 109 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 110 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 111 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 112 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 113 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 114 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 115 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 116 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 117 Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu

DANH SÁCH CHƯƠNG

225 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thao Lang
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !