Quan Môn
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. Quan Môn
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 3 tháng trước

Quan Môn

Đọc và nghe truyện Quan Môn của tác giả Thao Lang truyện theo yêu cầu khán giả. Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Hà Thu ( CTV- AudioSite)

Giới thiệu:Tại một thời gian nào đó, trong văn phòng quản lý “Tam phản – Phản xuyên việt – Phản trọng sinh – Phản dị năng ” của thời không.

Tuy cậu là hồng tam đại nhưng điều kiện bản thân quá kém, không có nhiều không gian phát triển.

Viên cán sự gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

– Đại ca, phải như thế nào mới được?

Diệp Khai nhìn nắm tay viên cán sự đếm đếm thì hiểu ngay, lén lút đút qua một tấm thẻ vàng.

A, cậu xem Lưu Chủ tịch của Hạo Dương, trọng sinh đấy, thân thể khỏe mạnh, tư duy tốt, về vừa đúng cơ hội khi quốc gia tồn vong, lên chức là đương nhiên. Lại nhìn Trương chủ nhiệm của Bình Hải, dù là phản xuyên việt nhưng là thánh thủ phụ khoa, người trong võ lâm, đủ ưu thế để phát triển. Về phần Trần chủ nhiệm của ban văn hóa, người ta là La Thiên thượng tiên đầy kinh nghiệm chuyển thế! Cậu lấy gì so với người ta?

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị Tác giả: Thao Lang Cập nhật: 10/07/2023 Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 2Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 3Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 4Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 5Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 6Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 7Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 8Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 9Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 10Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 11Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 12Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 13Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 14Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 15Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 16Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 17Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 18Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 19Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 20Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 21Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 22Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 23Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 24Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 25Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 26Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 27Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 28Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 29Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 30Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 31Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 32Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 33Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 34Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 35Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 36Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 37Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 38Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 39Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 40Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 41Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 42Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 43Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 44Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 45Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 46Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 47Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 48Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 49Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 50Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 51Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 52Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 53Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 54Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 55Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 56Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 57Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 58Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 59Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 60Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 61Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 62Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 63Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 64Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 65Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 66Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 67Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 68Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 69Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 70Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 71Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 72Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 73Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 74Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 75Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 76Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 77Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 78Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 79Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 80Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 81Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 82Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 83Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 84Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 85Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 86Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 87Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 88Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 89Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 90Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 91Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 92Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 93Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 94Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 95Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 96Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 97Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 98Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 99Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 100Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 101Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 102Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 103Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 104Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 105Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 106Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 107Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 108Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 109Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 110Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 111Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 112Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 113Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 114Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 115Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 116Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu
 • Tập 117Quan Môn - Nghe Truyện Audio - Mc: Hà Thu

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

26 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
[Dịch] Quan Bảng

[Dịch] Quan Bảng

2 tháng trước
[Dịch] Quan Thần

[Dịch] Quan Thần

2 tháng trước
[Dịch] Y Tiên Thiểu

[Dịch] Y Tiên Thiểu

2 tháng trước
[Dịch] Bố Y Quan Đạo

[Dịch] Bố Y Quan Đạo

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !