Tê Chiếu

6 2
Truyện Tiên Hiệp
Review: Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Giới Thiệu: Một đời tiên đế vì chứng Tối Chung chi đạo mà thất bại, chết bởi Hỗn Độn hải, linh hồn chuyển sinh tới Địa Cầu, khiếp sợ phát hiện Địa Cầu…
[Audio] Vạn Cổ Đệ Nhất Đế 223 end

[Audio] Vạn Cổ Đệ Nhất Đế