[Dịch] Tu La Thiên Đế
 1. Home
 2. Truyện Tà Tu
 3. [Dịch] Tu La Thiên Đế
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 2 tháng trước

[Dịch] Tu La Thiên Đế

Tám năm trước, Lôi Đình cổ thành một đêm kinh biến, thiếu thành chủ Tần Mệnh giải vào Thanh Vân Tông làm đầy tớ, hai mươi vạn dân chúng đuổi tiến Đại Thanh Sơn làm nô. Lôi Đình Cổ Thành vào tám năm trước xảy ra một trận kinh thiên động địa, Tần Mệnh – thiếu thành chủ buộc phải vào Thanh Vân Tông làm nô, hai mươi vạn dân thường bị tống vào Đại Thanh Sơn làm phục dịch.

 • Tám năm sau, Thối Linh nhập Vũ, Tu La tỉnh giấc, thiếu niên bất khuất đứng lên chống lại số mệnh.
 • Có đao, ta có thể ngạo khiếu thiên khung, có kiếm, ta có thể chỉa thẳng thiên địa. Kim lân há là vật trong ao, gặp thời phong vân liền hóa Long vùng vẫy.
 • Khi Tu La, Bất Tử Vương, Lôi Đình Chiến Tôn, Cổ Hải Man Hoàng… mỗi hung danh thân hào đều gắn cho Tần Mệnh.
 • Thiếu niên đạp thiên mà đi, cùng bằng hữu hồng nhan quét ngang thiên địa, khiêu chiến bát hoang, soạn nên một khúc ca đầy bi tráng nhiệt huyết.

Cảnh giới: Võ cảnh: Võ sĩ, võ sư, đại võ sư, Vũ Linh, Võ Vương, Võ Hoàng, Vũ Tông, Võ Tôn, Võ Đế. Thiên cảnh: Thiên Vi cảnh, Thiên Linh cảnh, Thiên Phủ cảnh, Thiên Cung cảnh, Thiên Trì cảnh, Thiên Âm cảnh, Thiên Dương cảnh, Thiên Thai cảnh, Thiên Động cảnh, Tam Tai cảnh. Đạo cảnh: Sơ cảnh, Khuynh cảnh, Đan cảnh, Không cảnh, Hợp cảnh… -Luyện đan: 3 sơ cảnh, sau đó là: Linh cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tông cấp, Tôn cấp, Đế cấp.

Truyện Tu La Thiên Đế được edit dịch lại theo yêu cầu
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tà Tu, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Thí Nghiệm Chuột Bạch Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 253 End Cập nhật: 19/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 206 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 207 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 208 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 209 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 210 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 211 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 212 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 213 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 214 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 215 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 216 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 217 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 218 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 219 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 220 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 221 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 222 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 223 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 224 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 225 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 226 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 227 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 228 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 229 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 230 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 231 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 232 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 233 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 234 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 235 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 236 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 237 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 238 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 239 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 240 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 241 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 242 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 243 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 244 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 245 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 246 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 247 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 248 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 249 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 250 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 251 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 252 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 253 [Dịch] Tu La Thiên Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

81 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thí Nghiệm Chuột Bạch
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
phan anh 5 giờ trước
Lâu lém rồi không kiếm được bộ truyện ưng ý như vậy :) Tên vĩnh hằng kiếm tổ không hổ danh bộ truyện...main Thông Minh + Bá Đạo + Cơ Trí... tình tiết câu chuyên rất hợp lý, không nhàn chán...:)Có thể nói bộ truyện mình chấm 9.5/10..!-0.5 điểm là dịch không trọn vẹn :P ( tuy nhiêu đoạn cv chỉ là đoạn không quan trọng và tên nhân vật phụ )1 Lần nữa cảm ơn Audio Site và thành viên trong nhóm nhé .!!Muốn donate ủng hộ mọi người nhưng có vẻ AD mãi làm audio hay sao mà quên đưa cập stk vs QR thì phải không ủng hộ được à nha :))
https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.