truyện Vũ Toái Hư Không dịch full audio

2 2
Truyện Huyền Huyễn
Giới thiệu: Vũ Toái Hư Không là một tựa truyện võ đạo vạn pháp quy nhất, chỉ cầu được phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, nhưng võ giả hàng nghìn hàng vạn, thiên phú cũng đều bất…
[Dịch] Vũ Toái Hư Không 41 End

[Dịch] Vũ Toái Hư Không