truyện vô hạn khủng bố audio

2 2
Truyện Dị Năng
Giới Thiệu: Vô Hạn Khủng Bố – Nghe nói không phải ngừng, mà là kết thúc mở. Chủ thần thực ra là 1 cái máy computer siêu khủng của “thánh nhân” thời văn minh mã nhã( maya) chế tạo…
[Dịch] Vô Hạn Khủng Bố 79 end

[Dịch] Vô Hạn Khủng Bố