thái cổ thần vương full audio

5 2
Truyện Hay
Review: Thái Cổ Thần Vương Giới thiệu: Thái Cổ Thần Vương Đồn rằng trên thiên khung của Cửu Thiên Đại Lục có chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần. Người luyện võ đạo…
[Dịch] Thái Cổ Thần Vương 145 end

[Dịch] Thái Cổ Thần Vương