thái cổ kiếm tôn audio full

7 2
Truyện Kiếm tu
Giới thiệu truyện Thái Cổ Kiếm Tôn đây là một người cùng một thanh kiếm cố sự, Tịnh chỉ thanh vân, khí thôn u minh. Đại đạo giao thoa, Kiếm giả độc tôn. Kiếm chân lý, vạn năm chi…
Thái Cổ Kiếm Tôn 113 end

Thái Cổ Kiếm Tôn