thốn mang audio

3 2
Truyện Huyền Huyễn
Giới thiệu truyện Thốn Mang dù gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho độc giả. Đây là một tác phẩm của tác giả Ngã Cật Cây Hồng…
[Dịch] Thốn Mang 45 end

[Dịch] Thốn Mang