thần đạo đế tôn audio full

4 2
Truyện Hay
Review: Thần Đạo Đế Tôn Giới thiệu: Thần Đạo Đế Tôn Cửu Mệnh Thiên Tử Mục Trần là con trai của Vô Thượng Thần Đế Mục Vân , vì cha mất tích, nên mẹ là tộc trưởng Phượng tộc…
[Dịch] Thần Đạo Đế Tôn 403

[Dịch] Thần Đạo Đế Tôn