Lam Bạch Cách Tử

1 2
Truyện Huyền Huyễn
Bởi vì là trời sinh tuyệt mạch giả trở thành đế đô nổi tiếng nhất phế tài, bị thâm ái nam nhân gia tộc định ra trắc thất đánh thành trọng thương, biến mất mệnh tổn hại “ Phế…
Phế Tài Nghịch Thế 43 end

Phế Tài Nghịch Thế