Hứa Bạch Thiết

2 2
Truyện Linh Dị
Giới thiệu: Trọng Sinh Cương Thi Đạo Trưởng …Main bái Mao Tiểu Phương làm sư phụ, tu luyện đạo thuật phái Mao Sơn. Main có hệ thống khá hay, chỉ cần hấp thu tà vật như cương thi, ác…
Trọng Sinh Cương Thi Đạo Trưởng 84 end

Trọng Sinh Cương Thi Đạo Trưởng