Đại Giáo Thụ

1 2
Truyện Tiên Hiệp
Cửu Thiên giới Ngũ Đế đứng đầu Tu La đế, tự sáng tạo Tu La Thiên Đế Quyết, nghịch thiên mà đi, đạp vô tận xương khô, nhưng lại tại chứng Thiên Đế chi đạo lúc, bị Hỗn Độn…
Tu La Thiên Đế Quyết 80 End

Tu La Thiên Đế Quyết