Chính Nguyệt Sơ Tứ

3 2
Truyện Tiên Hiệp
Tiên Bản Thuần Lương truyện kể nvc Kim Phi Dao: Giấc mộng của ta là trong một thế giới tu tiên hòa bình và ngập tràn tình yêu, tất cả những nhân tố xấu xa hư hỏng đều bị…
[Dịch] Tiên Bản Thuần Lương 57 End

[Dịch] Tiên Bản Thuần Lương