Bất quá là tên hề

2 2
Truyện Đô Thị
Sau khi chết Tô Cảnh linh hồn dung nhập một con muỗi trong thân thể, sau đó hắn biến thành một con muỗi, thông qua hấp phệ theo đánh giết sinh vật không ngừng tiến hóa thăng cấp, hắn…
[Dịch] Thần Cấp Con Muỗi 39 End

[Dịch] Thần Cấp Con Muỗi