Đạm Hàn

1
Truyện Ngôn Tình
Ninh Phi hoàn toàn không phải là người thời đại này. Ít nhất thì ở thời đại của nàng, không có công chúa nhà trời, nam nhân cũng không thể lấy ba thê bảy thiếp, càng không có chuyện…
Ninh Phi 51 end

Ninh Phi