truyện thư kiếm trường an full audio

2 2
Truyện Kiếm Hiệp
Giới thiệu Thư Kiếm Trường An đã hai năm từ khi Mạc Thính Vũ một mình một đao rời khỏi Trường An hướng về phương Bắc. Hôm nay, thiếu niên Tô Trường An mang bên mình một cây đao…
[Dịch] Thư Kiếm Trường An 35 end

[Dịch] Thư Kiếm Trường An