hồn nguyên vũ tôn full dịch audio

4 2
Truyện Huyền Huyễn
Giới thiệu: Hỗn Nguyên Vũ Tôn là truyện huyền huyễn thiếu niên từng là thiên tài, vì khí hải bị phế, không thể tu luyện ngũ hành nguyên lực nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được công…
[Dịch] Hỗn Nguyên Vũ Tôn 68 End

[Dịch] Hỗn Nguyên Vũ Tôn