cao võ ta có thể hấp thu điểm kinh nghiệm full audio mp3