Vô Cực Thư Trùng

7 2
Truyện Tiên Hiệp
Thái Hạo giả, thiên dã, đại đạo nhấp nhô, Tiên lộ gập ghềnh, bởi vì không bao lâu một trận tiên duyên mộng du đại thiên, thiếu niên đạp lên cầu đạo chi lộ tu đạo tầm chân. Biển…
Thái Hạo 100 End

Thái Hạo