Thập Thất Mạch

3
Truyện Ngôn Tình
Không cẩn thận bị cả gia đình cậu gài bẫy, cô bị đưa đến chỗ một “lão già” nào đó để làm cừu non thế thân thay cho em họ. Nhưng lại không ngờ “lão già” trong truyền thuyết…
Tổng Tài Cuồng Vợ 72 End

Tổng Tài Cuồng Vợ