Mai Can Thiếu Bính

4 2
Truyện Đô Thị
Truyện khá hay Toàn Năng Khí Thiếu của Mai Can Thái Thiếu, một trong những siêu phẩm đô thị hay nhất được mong đợi nhất năm. Truyện nói rằng vốn chỉ là một tên làm công với đồng lương…
[Dịch] Toàn Năng Khí Thiếu 69 end

[Dịch] Toàn Năng Khí Thiếu