Kiết Dữ 2

3 2
Truyện Kiếm Hiệp
Đọc và Nghe truyện [Dịch] Đường Chuyên kể về Mộng về Trường An, máu tươi nhuộm dần Huyền Vũ Môn, Thái Cực Cung nơi sâu xa chỉ có vô số bi ai, dân vì là thủy, quân vì là…
[Dịch] Đường Chuyên 142 end

[Dịch] Đường Chuyên