Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

2 2
Truyện Đô Thị
Trùng Sinh Chi Nha Nội: chính trị chứ không phải thủ đoạn. Một tuyệt phẩm đô thị – quan trường, một tác phẩm hay nhất về thể loại này mà mình từng đọc, mình đảm bảo các bác chỉ…
[Dịch] Trùng Sinh Chi Nha Nội 213 end

[Dịch] Trùng Sinh Chi Nha Nội