Anh Đức

2
Book Lịch Sự Nước Ta
Chuyện xảy ra vào đầu năm 1961 tại “Hòn Đất“. Đội du kích xã ở nơi đây đã rút lui vào hang Hòn trong một trận chống càn quyết liệt. Đội có tất cả 17 người với vũ khí…
Hòn Đất 11 end

Hòn Đất