Thu Lệ

3 2
Đan Đạo
Review: Vạn Cổ Chí Tôn (dịch) Giới thiệu: Truyện Vạn Cổ Chí Tôn mười lăm năm trước, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế… Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên…
[Audio] Vạn Cổ Chí Tôn dịch 127 end

[Audio] Vạn Cổ Chí Tôn dịch