MC: Trần Vân
MC Trần Vân Audio – Mời quý thính giả và các bạn nghe những câu truyện tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị hay nhất qua giọng đọc Trần Vân.

MC: Trần Vân